Detoxikologiaa – Osa 1.

Detox. Siinäpä sana, mikä tulee vastaan tuon tuostakin terveysaiheisissa keskusteluissa, uutisissa, lehdissä ja kirjoissa. Sana viittaa populaarissa merkityksessä “myrkkyjen poistoon”, joskaan yleensä ei määritellä yhtään sen tarkemmin, mistä myrkyistä on kyse tai miten ne tarkkaan ottaen poistetaan. Tämä ei estä myymästä detox-termin varjolla toinen toistaan kirjavampia ruokia, juomia, ravintolisiä, kirjoja, ruokavalioita ja vaikka mitä.

Professori Juhani Knuuti on jo aikaisemmin kirjoittanut aiheesta erinomaisen kirjoituksen, joka kannattaa ehdottomasti lukea. Aihe on kuitenkin iskostunut terveysaiheiseen populaarikulttuuriin niin tiukasti, että sitä pitää ruotia useammasta näkökulmasta. Tällä kertaa löimme turhautuneet päämme yhteen TtM, farmaseutti ja terveysalan moniottelija Timo Kettusen kanssa. Kirjoituksen tarkoituksena on selventää sitä, minkä takia detox näyttää oikean, (lääke)tieteellisen toksikologian valokeilassa tarkasteltuna totaaliselta huuhaalta.

Yleinen ja lakoninen kritiikki detoxia vastaan on todeta, että maksa ja munuaiset hoitavat myrkkyjen poiston varsin hyvin ilman apuakin. Toisaalta voidaan yhtä helposti todeta, ettei detox-tuotteista tai -kuureista ole juuri mitään tieteellistä näyttöä. Nämä pitävät paikkansa mutta jos tämä riittäisi, kukaan ei uskoisi detox-tuotteiden puhdistaviin ominaisuuksiin. Siksi pureudumme tässä kirjoituksessa paljon syvemmälle ja tuomme peliin (toivon mukaan) uutta näkökulmaa.

Ensimmäisessä osassa käydään läpi vähän perusteita detox-maailmasta, toisessa osassa käsitellään yleisimpiä detox-väittämiä.

Mikä on myrkky ja miten sitä pitää tutkia

Ennen kun aiheeseen voidaan pureutua tarkemmin, on tärkeää määritellä termit. Yleisesti ottaen, “myrkky” on äärimmäisen häilyvä käsite. Tämä idea tiivistetään usein “toksikologian isänä” tunnetun sveitsiläissyntyisen Paracelsuksen (1493-1541) lausuntoon:

Mikä muka ei ole myrkkyä: kaikki aineet ovat myrkyllisiä eikä mistään puutu myrkkyä. Vasta annos ratkaisee, ettei kyseessä ole myrkky.

Joka tunnetaan myös lyhyemmin toteamuksena:

Annos tekee myrkyn

Myrkyn tarkka määrittely riippuu asiayhteydestä. Yleisesti sillä tarkoitetaan ainetta, jolle altistuminen haittaa elävän olennon elintoimintoja tai tappaa sen kokonaan. Paracelsusta mukaillen, voitaisiin saivarrella että vesikin on myrkky, sillä juomalla sitä liikaa voi kuolla. Toisaalta meistä jokainen syö päivittäin 1-2 gramman miljoonasosaa uraania, eikä sillä ole mitään terveydellisiä haittavaikutuksia. Ihmiselimistö poistaa jopa uraanin tehokkaasti munuaisten kautta.

Kun rajataan tarkastelu ihmisen elintoimintoihin ja niihin vaikuttamiseen, tulee selväksi että lääkeaineoppi (farmakologia) ja “myrkkyoppi” (toksikologia) ovat tarkemmin katsottuna ikään kuin saman asian kaksi puolta. Molemmat jakaantuvat vielä täsmällisempiin aloihin: kinetiikkaan ja dynamiikkaan. Monissa yliopistoissa farmakologiaa ja toksikologiaa opetetaan samoissa tiedekunnissa ja niihin on olemassa myös samoja yliopistotason peruskurssien oppikirjoja. Alat ovat kuitenkin olleet viime vuosina tasaisesti erkaantumassa toisistaan tiedon syventymisen myötä. Maailmalla ja Suomessa on jo mahdollista opiskella tutkinto pelkästään toksikologiasta. Alalla on olemassa maailmanlaajuisia ja paikallisia tutkijoiden yhdistyksiä sekä lukuisia tieteellisiä julkaisusarjoja.

Farmakologian (ja myös toksikologian) peruskäsitteet

Farmakologian alla toimii farmakokinetiikka ja farmakodynamiikka. Karkea tapa määritellä nämä on se, että kinetiikka tutkii sitä, mitä elimistö tekee lääkeaineelle ja vastaavasti farmakodynamiikka tutkii sitä, mitä lääkeaine tekee elimistölle. Erityisesti farmakologian perusopinnoissa painotetaan lyhennettä ADME, joka tulee sanoista:

 • Absorption (imeytyminen)
 • Distribution (jakaantuminen)
 • Metabolism (metabolia, aineenvaihdunta)
 • Excretion (erittyminen)

Nämä muodostavat farmakokinetiikan kivijalan. Jotta voidaan ymmärtää, miten joku lääkeaine toimii, on ymmärrettävä mitä elimistö sille tekee. Imeytyminen tarkastelee sananmukaisesti sitä, miten (nopeus, hyötysuhde, jne) lääkeaine imeytyy esimerkiksi suolistosta (tai iholta, jos kyse on esim. voiteesta). Jakaantuminen tarkoittaa sitä, miten aine sijoittuu elimistöön päädyttyään. Esimerkiksi rasvaliukoiset molekyylit hakeutuvat rasvakudokseen ja vesiliukoiset jäävät mieluummin vereen. Veressä monet proteiinit sitovat lääkeaineen itseensä ja vain murto-osa jää vapaaksi (eli voi siis vaikuttaa). Metabolia tarkoittaa sitä, miten elimistö muokkaa lääkeainetta kemiallisesti. Elimistön entsyymit voivat esimerkiksi liittää lääkemolekyyleihin liukoisuutta parantavia osia. Viimeinen vaihe, eli erittyminen tutkii kirjaimellisesti sitä, miten lääkeaine poistuu elimistöstä. Osa voidaan erittää suoraan maksasta suolistoon kun taas osa otetaan verenkierrosta munuaisten kautta virtsaan.

Jos jaksoit lukea tänne saakka, pyydän palaamaan vielä edelliseen otsikkoon. Lue edelliset kappaleet uudestaan mutta vaihda mielessäsi farmakologisen termin tilalle toksikologian termi (toksikokinetiikka, toksikodynamiikka, myrkyllinen aine jne).

Tämän jälkeen tiedät luultavasti Oikeasta Toksikologiasta™ enemmän kuin 99% detox-huuhaan levittäjistä. Tunnet myös farmakologian ja toksikologian peruskäsitteet ja miksi ne ovat niin lähellä toisiaan.

Tieteellinen toksikologia jakaantuu vielä moniin muihinkin erikoistumisaloihin. On kliinistä-, työ- ja ympäristötoksikologiaa. Jälkimmäinen tarkastelee nimenomaan tieteellisesti sitä, minkälaisia myrkkyjä ympäristössämme todellisuudessa on ja mikä niiden vaikutus on ihmiseen.

Detox kumpuaa historiasta, koska psykologia

Edellisen kuvauksen myötä voidaan pohtia hetki sitä, miten tietämättömiä detox-väitteet ovat. Myrkkyjä ei yleensä määritellä mitenkään – niitä vain väitetään olevan ja niiden kerrotaan kerääntyvän elimistöön. Tämä on itse asiassa juuri sitä mitä ympäristötoksikologia tutkii mutta oikean tieteen sijaan detox-tuotteiden markkinoinnissa muodostetaan epämääräinen narratiivi, joka vetoaa ilmeisesti jonkinlaiseen ihmiselle luontaiseen saastumisen pelkoon. Kyseessä lienee neurologinen ilmiö, sillä esimerkiksi inho on yksi ihmisen universaaleista perustunteista pelon, vihan ja surun ohella. “Likaisuudella” ja siitä puhdistumisella on pitkät perinteet ja se on ollut osa monia suuria uskontoja jo tuhansien vuosien ajan. Taustalla olevat psykologiset mekanismit ovat erittäin mielenkiintoisia mutta kokonaan toisen kirjoituksen aihe.

Narratiivi vetoaa tunteisiin – kukapa ei haluaisi olla “Puhdas”?

Detoxilla on historiassa kyllä paikkansa. Erilaiset saunat, rituaalit, puhdistusterapiat, yrttiseokset ja jopa huumeet ovat kulkeneet ihmisten mukana aina. Esimerkiksi tietyillä Amerikan alkuperäiskansoilla oli saunamainen teltta jossa “irtauduttiin ruumiista” jopa päiviä erilaisten päihteiden avulla ja puhdistettiin keho esimerkiksi taistelua ja itsensä etsimistä varten. Roomalaisilla taas oli kylpylät erilaisia puhdistumisia varten, Lähi-Idässä Ramadan ja Keski-Euroopan munkeilla paasto. Niin sanottu detox oli alunperin hyvinkin henkisiä tarpeita varten kehitetty toimenpide eivätkä italialaiset munkit tuskin hakeneet rantsukroppaa jättäessään vähäisenkin ruokansa syömättä.

Koska tiede ei kuitenkaan ollut vielä kehittynyt kovinkaan pitkälle, tehtiin nämä puhdistautumiset puhtaasti uskomusten ja kokemusten nimissä. Luonnollisesti silloin ympäristö oli erilainen ja mahdollinen myrkkyseula näyttäisi aivan erilaista tulosta kuin nykyaikana. Silloin ei kuitenkaan tiedetty mitä myrkkyjä elimistössä oli – ehkä uskottiin jopa että myrkyt olivat enemmän “henkisiä” ja “pahoista hengistä” tuli päästä eroon oksentamalla saunateltassa kolmen päivän hallusinaatioputken päätteeksi. Yrttituntemus oli varmasti jo kehittynyt jossain määrin, mutta usein vedettiin luultavasti lonkalta. Ilmiö on löytänyt luultavasti jo aikojen alusta saakka myös sitä hyväksikäyttävän tahon ja ainakin ns. villissä lännessä käärmeöljykauppiaat myivät öljyä ja värjättyä vettä kaikenlaista – myös elimistöä puhdistavaa – käyttöä varten.

Luonnollisesti tällainen puoskarointi aiheutti usein enemmän haittaa kuin hyötyä. Ongelma on nimittäin siinä, että ennen kun tiedetään mistä myrkyistä ja niiden tarkasta kinetiikasta on kyse, emme voi ottaa yhtään mitään kantaa siihen, miten niistä voidaan “puhdistua”.

Oikea, lääketieteellinen “detox”: myrkytysten hoito

Jos otetaan oikein tarkka ja tieteellinen lähestymistapa, tiettyjen myrkkyjen poistoon todella on olemassa tutkittuja ja toimivia konsteja. Nämä kuuluvat pääasiassa akuuttien myrkytystapausten kliiniseen hoitoon. Käydään läpi muutamia esimerkkejä:

 1. Parasetamolimyrkytys. Särkylääkkeenä käytetty parasetamoli (kuten kaikki muukin) on suurina annoksina myrkyllistä. Tarkkaan ottaen, haittaa ei aiheuta itse parasetamoli, vaan yksi sen aineenvaihduntatuotteista. Kun parasetamolia käytetään, maksa muuttaa n. 95% siitä suoraan harmittomiksi johdannaisiksi. Loppu 5% muuttuu haitalliseen muotoon (jonka nimi lyhennetään muotoon NAPQI) mutta niin kauan kun maksalla on käytössään glutationia, sen avulla tämäkin saadaan hyvin nopeasti turvalliseen muotoon. Ongelmia syntyy sitten kun parasetamolia vedetään ylisuuria annoksia ja maksan glutationivarastot ehtyvät. Tällöin haitallista NAPQIa pääsee kertymään liikaa ja se vaurioittaa maksaa. Myrkyn poisto, eli detox on tässä tapauksessa sitä että myrkytyspotilaalle annetaan suonensisäisesti N-asetyylikysteiiniä, josta elimistö saa nopeasti lisää glutationia. Hoito voi pelastaa maksavauriolta tai jopa kuolemalta mutta siinä on haittana mm. pahoinvointia.
 2. Metanolimyrkytys. Tämä on mm. se kuuluisa pimeän viinan kirous, jossa huonosti tislattu kotipolttoinen viina voi aiheuttaa näön menetyksen tai jopa kuoleman. Tässäkin myrkytys seuraa metanolin toksikokinetiikasta siten että maksa muuttaa sen muurahaishapoksi. Se kertyy nopeasti mm. silmän verkkokalvoihin mutta suuremmat määrät vievät hengen vaurioittamalla muitakin kudoksia, laskemalla veren pH:ta jne. Metanolin aineenvaihdunnasta vastaa entsyymi nimeltään alkoholidehydrogenaasi. Se on juuri sama, mikä käsittelee myös etanolia (eli sitä juomakelpoista viinaa, josta saadaan känni). Metanolin detox voidaan hoitaa siten, että myrkytyspotilaalle annetaan etanolia (viinaa) suoraan suoneen. Sen ylimäärä kyllästää maksan alkoholidehydrogenaasientsyymit jolloin ne eivät pääse muuttamaan metanolia muurahaishapoksi. Munuaiset ehtivät poistaa muuttumattoman metanolin ennen kun se ehtii tehdä tuhojaan. Tässä tapauksessa siis detox-juoma on viina ja haitat sen mukaiset
 3. Raskasmetallimyrkytykset. Nämä ovat harvinaisia ja vakavia tapauksia. Myrkytyksiä voi aiheuttaa mm. elohopea, kadmium ja lyijy. Tässä vaiheessa huomautettakoon, että joissakin rokotteissa käytettävä elohopea ei suinkaan ole raskasmetallimuotoista, vaan etyylielohopeaa, joka poistuu lastenkin elimistöstä nopeasti (lisää toksikokinetiikkaa!). Joka tapauksessa, raskasmetallimyrkytysten detox on nimeltään kelaatiohoito. Siinä myrkytyspotilaalle annetaan suonensisäisesti jotain nk. kelatoivaa ainetta, joka kerääntyy raskasmetalliatomien ympärille ja auttaa elimistöä kuljettamaan ne ulos. Nämä ovat pääasiassa rankkoja hoitoja, jotka kestävät kuukausista vuosiin ja haittavaikutuksetkin ovat sieltä kovimmasta päästä.
 4. Särkylääkepäänsärky. Tietyt kipulääkkeet (esim. ibuprofeeni) voivat aiheuttaa pitkässä jatkuvassa käytössä päänsärkyä. Tämä johtuu elimistön sopeutumisesta lääkitykseen – lääkkeen teho vaimenee ja elimistö poistaa sitä tehokkaammin. Tarvitaan aina suurempaa annosta vaikutuksen aikaansaamiseksi. Detox on sitä että lääkkeen käyttö lopetetaan joko kokonaan tai vähentämällä pikkuhiljaa annosta. Tämä tulee kuitenkin tehdä oikean diagnoosin jälkeen ja lääkärin valvonnassa.

Näille esimerkeille on yhteistä mm seuraavat seikat:

 • Myrkky pitää olla tarkkaan tiedossa. Sen toksikokinetiikka ja -dynamiikka tulee tuntea, jotta myrkytyksen syy saadaan selville
 • Taustalla on paljon tutkimusta aina perustason molekyylibiologiasta kliinisiin potilastutkimuksiin
 • Detox-menetelmä tulee yksilöidä jokaiselle myrkylle (ja potilaalle) erikseen. Niillä on myös haittavaikutuksia ja hoidot voivat kestää todella pitkään. Itse detox-ainekin on usein haitallinen, joten sen käyttöä tulee valvoa tarkoin. Jopa lääkkeistä vieroittautuminen voi olla haitallista ja tulee siksi tehdä ammattilaisten valvonnan alla.

Usein detox-väitteet koskevat vain yleisesti määrittelemätöntä kategoriaa “myrkyt” tai “haitalliset aineet”. Näitä sanotaan olevan milloin missäkin: maaperässä, juomavedessä, hengitysilmassa tai jopa vaatteissa. Näihin ratkaisuna on yhtälailla määrittelemätön detox, jossa milloin mikäkin superfood tai paasto “auttaa elimistöä puhdistumaan”. Miten? Maksan kautta vai munuaisten? Mikä on mehun vaikutus kyseisen myrkyn metaboliaan? Mikä on detox-aineen farmakokinetiikka ja -dynamiikka?

Osassa 2 pureudutaan detox-väitteisiin hieman tarkemmin ja välissä täydentävä osa 1,5.

TL;DR:

Yhteenveto:

 • On olemassa oikea tiede nimeltään toksikologia, joka tarkastelee haitallisten aineiden vaikutusta ihmiseen
 • Suurelle yleisölle suunnatut detox-tuotteet, ruokavaliot, jne eivät ole missään tekemisissä oikean toksikologian kanssa
 • On olemassa myös oikeaa (lääke)tieteellistä “detoxia”, jota käytetään mm. myrkytystapausten hoitoon
 • Oikean detoxin tunnistaa siitä, että 1) myrkky on erittäin tarkkaan tunnettu 2) sen aiheuttaman myrkytyksen hoito on tieteellisesti tutkittu. Yleensä oikeissa myrkytystapausten hoidoissa on vieläpä melko rankat haittavaikutukset

57 Comments

 1. Metanolimyrkytyksen hoitoon on olemassa myös fomepitsoli, joka on alkoholihydrogenaasin spesifinen estäjä. Helppokäyttöinen ja vähemmän haittoja kuin etanoli-infuusiolla…

   1. Kaikkein tyypillisin metanolimyrkytyspotilas on todennäköisesti metaboloinut elämänsä aikana tuhansia litroja etanolia. Metanolimyrkytystä hoidettaessa etanolilla haitta olisi, sanoisinko suhteellista. 🙂

    1. Aivan totta 🙂 Suhteellisuutta detox-juttuihin tuo myös eräs luotettavasta lähteestä kuulemani anekdootti, jossa sairaalaan tuotiin yliannostuksen saanut narkomaani, joka oli kovin huolissaan sairaalaruoan sisältämistä lisäaineista…

 2. Selkeä kirjoitus. Tästä oli helppo ymmärtää glutationin merkitys.
  Kiitokset!

 3. Pauli kirjoitti:

  Näihin ratkaisuna on yhtälailla määrittelemätön detox, jossa milloin mikäkin superfood tai paasto “auttaa elimistöä puhdistumaan”.
  ………………………………………………………….
  Kysyisin hyvä Pauli, oletko koskaan kokeillut vesipaastoa? Ja jos olet, kuinka monta päivää?

  Riippuen vastauksesta teen jatkokysymyksen…

  1. Olen kokeillut muutamia pätkäpaastoiluvariaatioita, joista yksi on sellainen että n. 20-24h kerrallaan 1-2krt/vk käytännössä pelkällä vedellä (ehkä kahvia myös). Tuo on itse asiassa sellainen, mitä harrastan edelleen esim. kehonpainoa pudotellessa. Pidempiin paastoihin en ole nähnyt tarvetta. Hyötyjä on vaikea nähdä mutta haittaa sekä voima- että kestävyysharjoitteluun sitäkin enemmän.

   Oikein jännittää jatkokysymys 🙂

   1. Vai on paino pudonnut tuolla harrastelulla?

    Eikös virallinen selitys ole se, että ensimmäisen vuorokauden aikana neste lähtee kropasta?

    Mutta mitä muuta tapahtui? Päänsärkyä? Voimattomuutta? Tuliko nälkä? Mittasitko joitain arvoja?

    1. Kyllä se paino putoaa kun kaloritasapaino jää viikkotasolla miinukselle 😉 Itse näen tuon siten että kun skippaa n. 2-4 ateriaa vuorokaudessa, se luo hetkellisesti ison miinuksen. Sitten kun pitää muutkin ateriat kurissa ja noudattaa samaa kaavaa viikosta toiseen, lopputuloksena on painon putoaminen. Vielä kun pitää huolta proteiininsaannista ja vauhdin maltillisena, paino lähtee pääasiassa rasvakudoksesta.

     Itselleni tämä tuntuu sopivan, sillä minulla ei ole taipumusta esim. päänsärkyyn. Alkuun ehkä vähän tavallista voimattomampi olo ja hirmuinen nälkä juuri siihen aikaan kun on tottunut syömään (greliini-hormoni ajastuu vuorokausirytmin mukaan) mutta pienen totuttelun jälkeen nämä fiilikset jäävät pois. Voimapainotteiseen vastusharjoitteluun tai matalatehoiseen aerobiseen ei vaikuta millään tavalla. Jossain määrin ehkä jopa olo on skarpimpi pienen paaston jälkeen, sillä katekoliamiinituotanto on koholla. Mutta jos pitäisi tehdä korkeammalla intensiteetillä pidempiä suoritteita niin loppuisi puhti äkkiä kesken. Veriarvoissa en ole huomannut mitään erityisiä ominaispiirteitä. Kolesteroliarvot paranevat jonkin verran aina kun paino tippuu (riippuu toki määristä). Suurempi vaikutus on esim sillä, minkätyyppisiä ruoka-aineita syö.

     En tiedä, mikä on “virallinen” selitys mihinkään ja nämä pelkästään omia kokemuksiani. En lähtisi yleistämään keneenkään 🙂 Tiedän, että hyvin monelle paastoilu – edes lyhytaikainen – ei sovi lainkaan.

     1. Pauli kirjoitti:

      En tiedä, mikä on ”virallinen” selitys mihinkään ja nämä pelkästään omia kokemuksiani
      …………………………………………
      Eikös tämä ole aika virallista tekstiä,jota professori esittää?

      ET-lehti kirjoitti:

      Muutaman päivän paastossa menetetään eniten nestettä, jonkin verran lihaksia ja vähiten rasvaa. Hiilihydraattien poisjäämisellä on suurin vaikutus. Aivot tarvitsevat energiaa, joten keho alkaa pilkkoa lihaksien proteiinista sokeria.

      Kolmen-neljän paastopäivän kuluttua aivot alkavat käyttää myös ketoaineita, jotka ovat rasva-aineenvaihdunnan lopputulos. Tällöin proteiinien käyttö energiaksi hieman pienenee. Stressihormoneja erittyy ja suolaa menetetään. Verenpaine alenee, koska veren nestetilavuus pienenee.

      Myös rasva-aineenvaihdunta muuttuu parempaan suuntaan. Vaikutukset ovat lyhyet, sillä paaston loputtua aineenvaihdunta palaa ennalleen. Noin viikon mittaisen paaston aikana ei tarvitse pelätä lihaksien menetystä.
      http://www.etlehti.fi/artikkeli/terveys/paasto_hyotya_vai_haittaa

      Tiedätkö onko vesipaastoa tutkittu tieteellisesti Suomessa? Minä en ainakaan ole löytänyt mitään.
      Antaisiko eettinen toimikunta edes luvan tutkimiseen?

     2. Ei ole mitään perusteita jakaa tutkimustietoa “viralliseen” ja “epäviralliseen”. Varsinkaan yksittäisten lehtihaastatteluissa esiintyvien näkemysten perusteella. Sitäpaitsi, tuossa on puhe useamman päivän paastosta, mistä minulla ei ole kokemusta eikä kyllä mielenkiintoa kokeillakaan.

      Nyt on kuitenkin taas semmonen homma, arvoisa Christian, että tämä keskustelu ei liity taas oikein mitenkään detoxiin. Kuten olen monessa ketjussa aikaisemminkin kertonut, toivoisin että nämä kommenttiosiot toimisivat ikään kuin kirjoittamieni blogitekstien jatkeena, missä voidaan käydä keskustelua kyseisen aiheen ympärillä.

      Eiköhän nyt siis vedetään tähän joku selkeä detox-näkökulma tai sitten siirretään paastosta jutustelu sinne kun se on jonkun kirjoituksen aiheena.

 4. Pauli kirjoitti:

  Pauli kirjoitti:

  Varsinkaan yksittäisten lehtihaastatteluissa esiintyvien näkemysten perusteella.
  ………………………………………………………
  Voin vain huomauttaa, että tuossa artikkelissa haastateltiin Valtionravitsemusneuvottelukunnan jäsentä eli Mikael Fogelholmia.Ei kai tuossa asemassa oleva henkilö voi valehdella?

  Pauli jatkoi:

  Eiköhän nyt siis vedetään tähän joku selkeä detox-näkökulma tai sitten siirretään paastosta jutustelu sinne kun se on jonkun kirjoituksen aiheena.

  Mitä tulee detox-menetelmään, eikö se ole jonkinlaista paastoa?

  1. En pysy enää perässä lainkaan. Jossain vaiheessa “virallinen” muuttuikin ilmeisesti tarkoittamaan samaa kuin totuuden puhuminen. Noh, joka tapauksessa tuon haastattelun osalta asia on loppuunkäsitelty emmekä jatka siitä tämän enempää.

   Detox voi tarkoittaa montaa asiaa, kuten tekstistä (tai viimeistään sen 2. osasta) pitäisi käydä ilmi. Myydään mm. erilaisia laastareita, joiden väitetään puhdistava elimistöä. Samaa väitetään milloin millekin ravintolisäpillereille tai vihersmoothieille. Paasto on vain yksi asia, jonka väitetään detoxaavan elimistöä. Mekin olemme keskustelleet pelkästään paaston vaikutuksista kehonpainoon ja suorituskykyyn sekä yleisiin olotiloihin. Jos haluat keskustella paaston väitetyistä “myrkkyjä puhdistavista” vaikutuksista, niin jatketaan toki niistä.

 5. Hola!

  Mitenkäs tuo detox termin käyttö ihan solujen aineenvaihdunnan ylläpitämiseen tai edistämiseen ja aineenvaihduntatuotteiden poistamisen edistämiseen istuu kirjoittajien ajatusmaailmaan? Jääkö kehoon ns. kuonaa, jonka poistumista voi sitten edistää erilaisin ravintoainein (poislukien teollinen fitlinetyylinen skeida. Lue, suurin osa myynnissä olevista detoxjauheista tms.)?

  1. Hola!

   Tuossakin törmätään heti siihen että kuten termi ‘myrkyt’, myös ‘aineenvaihduntatuotteet’ on aikamoisen lavea termi. Pitäisi siis tarkentaa, mistä aineenvaihduntatutteista tarkkaan ottaen on kyse ja miten niiden poistamista voitaisiin jotenkin edistää? Yleisesti ottaenhan elimistöllä on kiinteä uloste ja virtsa pääasiassa juuri kuona-, vieras- ja hyödyntämiskelvottomien aineiden poistoon.

   1. Pauli kirjoitti:

    Yleisesti ottaenhan elimistöllä on kiinteä uloste ja virtsa pääasiassa juuri kuona-, vieras- ja hyödyntämiskelvottomien aineiden poistoon.
    ………………………………………………..
    Entäpä, jos nämä eivät toimikkaan tehokkaasti esimerkkinä ummetus? Aika monen vitsaus nykyisin. Auttaisiko siihen joku muu luonnollisempi keino kuin ulostuslääke?

    Ruotsalainen tutkija Sanna Ehdin väittää, että maksanpuhdistus olisi tarpeen monelle

    http://www.ehdin.com/?navid=68

    Levern har en mängd små gallgångar som utsöndrar galla till den stora levergallgången, vilken i sin tur mynnar ur i tarmen. En frisk lever producerar 0,5-1,5 liter galla varje dag och gallblåsan, som sitter fäst vid levergallgången, fungerar som en reservoar för gallan. En måltid med fett eller protein stimulerar gallblåsan att tömma sitt innehåll efter cirka 20 minuter.

    Om balansen mellan lösliga substanser i gallan rubbas kan partiklar fällas ut. Gallstenar bildas när kolesterol binder in till partiklarna, och man kan ha från hundra till mer är tusen små gallstenar i levern. Vi får fler gallstenar ju äldre vi blir och ibland kan kroppen göra av med dessa den naturliga vägen. Ibland kan de dock ställa till problem i ett gallstensanfall. Kvinnor som har eller har haft övervikt samt fött en eller flera barn har oftast ett större antal gallstenar. Män drabbas mycket mer sällan av gallstensanfall.

    Det finns flera olika sorters gallstenar, och de kan vara svarta, rödvita, gröna eller gyllenbruna. Allt eftersom fler gallstenar bildas skapas ett undertryck i levern, vilket gör att en mindre mängd galla produceras och detta kan skapa en negativ spiral. Dessutom försämras kroppens förmåga att göra sig av med kolesterol, vilket kan leda till ökad kolesterolhalt i blodet. Givetvis sätts leverns förmåga ner och det är inte bra eftersom levern är kroppens “dirigent”.
    http://www.ehdin.com/?navid=118&sub=100

    Dear Pauli,ymmärrätkö mitä Sanna selittää?

    Yllytyshulluna kokeilin kerran tätä ja se toimi juuri niinkuin Sanna kertoi blogissaan.

    1. En ymmärrä mitä Sanna selittää, sillä ruotsin kielen ymmärrykseni on valitettavasti sen verran huono 😀

     1. Hyvä Christian, poistin pitkän copypastetuksesi, sillä se vain sotkee tätä kommenttiketjua lukukelvottomaksi. Ole hyvä ja postaa linkki, mistä sen kopsasit niin pysyy siistimpänä.

     1. Taidat olla asiantuntija? En tosin tiedä minkä asian….

    1. Toki.. Tuossa kuitenkin mainitsin järjestelmät, joiden tarkoitus on kuonan poisto (seliseli 🙂 ) Hien päätarkoitus lienee kehon lämmönsäätelyssä.

     1. Joku aika sitten luin jostain koosteesta, että hiestä oltaisiin mitattu suolan määrää ts pitoisuutta? Mihin mittauksella pyrittiin ei ihan auennut mutta tämä jäi vaivaamaan.

      En tarkoita Kalkkeen (1935) hikoilututkimusta.

     2. Joo, kyllähän siinä suolaakin poistuu. Mutta sitä poistuu myös virtsan mukana eikä se ole hikoilun varsinainen tehtävä. Eikä sitä mielestäni oikein detoxinakaan voi pitää..

     3. Tämä ymmärretty. Hikoiluhan voi olla myös kuumeen jälkitila? Olisi mielenkiintoista tietää mitä aineita ihon kautta poistuu vaikkapa infektion seurauksena, kun kuume laskee ja kun tulee hiki.. Iho on kuitenkin ihmisen suurin elin.

      Saippuoiden käyttö iholla (pl. esim. kädet) voi toimia juuri päinvastoin kuin on toivottu.

      Hengityksenkin kautta poistuu paljon muitakin aineita kuin hiilidioksidia. Ketoosissa uloshengitetty ilma haisee asetonille jne

     4. Nuo kaikki esimerkit ovat juuri sitä elimistön normaalia toimintaa poikkeavassa (infektio, ketoosi) tilassa. Eli sitä “luonnollista detoxia”, mitä maksa ja munuaisetkin tekevät joka päivä. Näitä ei voi “tehostaa” millään vihersmoothieilla tai laastareilla poistamaan lisää myrkkyjä.

      Ja muuten, iho ei välttämättä olekaan ihmisen suurin elin 😉

   2. Siinähän se oikeastaan onkin. Terminologia. Monesti tämänkaltaisen kädenvääntö “tiedeyhteisön” ja “tavallisen kansan” välillä johtuu terminologian käytöstä ja johtaa saivarteluun ja idioottimaisiin kannanottoihin (lukija käyttäköön tarkkanäköisyyttään kumpi tekee kumpaa). Tietysti asioista pitää puhua niiden oikeilla nimillä (eikä voida olettaakseni, että teorian ymmärtäminen olisi vertailtavissa, yksilöitä lukuunottamatta) mutta periaatetasolla voidaan kuitenkin puhua aivan samoista asioista.

    Kirjoitit, ettei kehon normaalia puhdistusta voi mitenkään edistää “millään vihersmoothieilla” mutta eikö ravinto ole juuri avain siihen, että soluaineenvaihdunta toimii optimaalisesti? Lisäksi se, että ihmisellä on puhdistusjärjestelmä, ei tarkoita sitä, että se toimii kunnolla. Kyseessä ei kuitenkaan ole on/off toiminto.

    Mitä mietteitä herättää Ohsumi ja tämän vuoden lääketieteen Nobel? Melko voimakkaita väitteitä kehon puhdistumisen ja sairauksien yhteydestä. Itseäni alkoi kiehtomaan uusi termi; pigmenttijäte.
    http://yle.fi/uutiset/3-9206454

    Voitaisiinko sanoa, että peruskysymys kirjoituksenne (ja tämän detoxväittelyn) takana on:
    Voidaanko vihersmoothieilla tai yrteillä edistää autofagiaa?

    1. Kyllä, ilman muuta ravitsemus on avain elämään. Varsinkin erilaisten puutostilojen voidaan ajatella johtavan monenlaisiin häiriötiloihin. Tuossakin kuitenkin on paljon tulkinnanvaraa. Mitä tarkoittaa optimaalinen? Onko se sitä, että mitään kliinisesti diagnosoitua ravitsemuksellista puutostilaa ei ole? Vai oletetaanko, että terveestä “perustasosta” voidaan vielä parantaa? Millä tavalla tarkkaan ottaen ja missä kudoksissa? Ravitseva ruoka edistää terveyttä monin tavoin mutta en ainakaan toistaiseksi ole nähnyt näyttöä siitä, että se liittyisi olennaisesti joidenkin myrkkyjen poistumiseen.

     Autofagia itsessään on valtavan kiinnostava aihe. Sen yhdistäminen “detoxiin” on kuitenkin taas melko mutkikasta. Autofagiassahan on hyvin pitkälti kyse solumateriaalin kierrätyksestä – ei pelkästään poistamisesta. Lisäksi tulee muistaa, että varsinaiset kliiniset sovellukset autofagialle ovat vielä toistaiseksi lähes olemattomia (korjaa jos olen väärässä). Paastoaminen näyttäisi tehostavan tiettyjen solujen autofagiaa mutta en ole nähnyt näyttöä siitäkään että se johtaisi selkeästi mitattavaan myrkkyjen poistoon.

     Itse en pidä autofagiaa detox-keskustelun peruskysymyksenä. Se johtuu mm. siitä että detoxin varjolla myydään mm. erilaisia laastareita ja jalkakylpyjä. Niiden ei mitenkään voida hyvällä tahdollakaan sanoa liittyvän autofagiaan. Toisaalta tuossa mainitsemassani toksikologiassa pääasiallinen myrkkyjen molekyylitason poistomekanismi liittyy maksan sytokromijärjestelmään sekä P-glykoproteiiniin. Ne vastaavat elimistön vierasaine- sekä omienkin aineenvaihduntatuotteiden käsittelystä (tästä sain muuten idean vielä seuraavaan kirjoitukseen, joten suurkiitos siitä! 🙂 ).

     Tarkoititko siis autofagiaa myös ensimmäisessä kappaleessa kun puhuit siitä että periaatetasolla “tavallinen kansa” ja tiedeyhteisö voisivat puhua samoista asioista? Olen siis samaa mieltä, että terminologia on tärkeää.

 6. Pauli kirjoitti:

  Eli sitä ”luonnollista detoxia”, mitä maksa ja munuaisetkin tekevät joka päivä. Näitä ei voi ”tehostaa” millään vihersmoothieilla tai laastareilla poistamaan lisää myrkkyjä.

  Hyvä Christian, poistin pitkän copypastetuksesi, sillä se vain sotkee tätä kommenttiketjua lukukelvottomaksi. Ole hyvä ja postaa linkki, mistä sen kopsasit niin pysyy siistimpänä.
  ……………………………………………………….
  Et ymmärrä ruotsia,siispä panin maksanpuhdistuksesta tekstiä suomeksi Jussi Yli-Panulan suomentamana. Ei tuo ollut sen kummallisempaa. Voisitko nyt kertoa löytyykö tästä tieteellistä tietoa?
  Voin kertoa, että siinä ei käytetä vihersmoothia tai laastareita…

  1. Googlettamalla pieniä pätkiä siitä, oli helppo nähdä että sama teksti oli monessakin paikassa. Siksi ajattelin että helpompi kun pistät vain linkin. Sen perusteella mitä pikaisesti vilkaisin, en nähnyt siinä lainkaan viittauksia tieteelliseen tutkimustietoon enkä kyllä ehdi niitä itse nyt kaivaakaan. Todistustaakka on tuon detox-väitteen esittäjällä.

 7. Pauli kirjoitti:

  Pidempiin paastoihin en ole nähnyt tarvetta. Hyötyjä on vaikea nähdä mutta haittaa sekä voima- että kestävyysharjoitteluun sitäkin enemmän
  ………………………………………………………..
  Mihin perustat väitteen, että pitemmästä paastosta ei olisi hyötyä? Voisiko haitta syntyä siitä, että kehosta poistuu “jotain”,joka väsyttää ja tekee vetämättömäksi? Kokemukseni mukaan tuota tilaa kestää vain 3 päivää

  1. Perustan sen siihen, että maksan glykogeenivarastot tyhjenevät n. 28h paaston jälkeen. Maksa kierrättää jatkuvasti kehon aminohappopoolista raaka-ainetta glukoneogeneesiin mutta maksan tyhjennyttyä, aminohappojen osuus nousee jopa 100 prosenttiin. Jatkuessaan se johtaa myös siihen, että lihasproteiinia aletaan purkamaan aminohappojen ja siten siis glukoosin lähteeksi. Luurankolihaksen purku ei todellakaan tee hyvää suorituskyvylle ja siitä on vaikea nähdä olevan mitään hyötyä. Ellei jostain syystä halua eroon lihaksistaan.

   1. Kanadalainen dr. Jason Fung ei näytä olevan samaa mieltä kanssasi?

    It seems that there are always concerns about loss of muscle mass during fasting. I never get away from this question. No matter how many times I answer it, somebody always asks, “Doesn’t fasting burn your muscle?”
    https://intensivedietarymanagement.com/fasting-and-muscle-mass-fasting-part-14/

    ja täällä vähän kuvaa miten se menee
    https://intensivedietarymanagement.com/fasting-and-lipolysis-part-4/

    1. Hän on eri mieltä myös tiedeyhteisön konsensuksen kanssa lihavuuden syistä ja monesta muusta asiasta. Tuossa paastotapauksessa hän mm. siteeraa väärin Cahillin katsausartikkelia (olennaista myös taulukko 2) ja jättää siteeraamatta monia muita tutkimuksia, joissa lihaskatoa havaitaan. Hän myös käyttää argumenttinsa tukena pätkäpaastotutkimusta, missä ei todellakaan paastota yli 24 tuntia. Lisäksi hän viittaa mm. Brad Piloniin, joka itse suosittelee korkeintaan 24h paastoa (äärimmillään 36h, mikäli paastotaan vain kerran viikossa). Pilonin kirjassa EatStopEat löytyy tarkempia perusteluita.

     Fungilla on myös mukana perustavanlaatuinen logiikkavirhe: “miksi keho purkaisi proteiinia, sillä se on funktionaalista kudosta?”. Ehkäpä juuri siksi, että se on myös metabolisesti aktiivista ja energiaa kuluttavaa kudosta. Kehon valmistautuessa nääntymiseen ( = paasto), on täysin loogista että myös energiankulutusta pyritään minimoimaan. Tähän liittyy myös monia hormonaalisia ja neurologisia muutoksia (aktiivisuustason lasku, jne).

     Olennaista jälleen että miten tämä liittyy detoxiin? En ole koskaan joutunut suunnittelemaan kenenkään kommentoijan estämistä blogistani. Nyt kuitenkin harkitsen ja sen myötä merkitsen Sinulle, hyvä Christian, ensimmäisen varoituksen toistuvasta keskustelun johtamisesta väärille urille ja huolimatta lukuisista pyynnöistäni pysyä aiheessa. Paaston fysiologia on kiinnostava aihe mutta tässä osiossa on tarkoitus keskustella detoxista, mihin se ei liity.

     Kolmesta varoituksesta napsahtaa määräaikainen banni. Mielelläni kyllä keskustelen mutta aiheessa pitää pysyä. Pyydän siis jatkossa harkitsemaan hyvin tarkoin, liittyvätkö postauksesi sivulla olevaan kirjoitukseen, vai eivät.

 8. Pauli kirjoitti:

  Olennaista jälleen että miten tämä liittyy detoxiin?
  …………………………………………………
  En nyt ymmärrä, itsehän kirjoitit paastosta detoxin yhteydessä?
  …………………………………………………….
  Pauli kirjoitti:

  Näihin ratkaisuna on yhtälailla määrittelemätön detox, jossa milloin mikäkin superfood tai paasto “auttaa elimistöä puhdistumaan”.
  ………………………………………………….
  Yhtä päivää pitempi paasto on mielestäsi hyödytön ja jopa vaarallinen? Varmaan aika moni tässä maailmassa on eri mieltä kanssasi tuosta lihaskadosta.

  Kirjoitit: Kehon valmistautuessa nääntymiseen ( = paasto), on täysin loogista että myös energiankulutusta pyritään minimoimaan. Tähän liittyy myös monia hormonaalisia ja neurologisia muutoksia (aktiivisuustason lasku, jne).

  “valmistuessa nääntymiseen”?

  Eihän vapaaehtoisessa paastossa ole kysymys nääntymisestä. Ehkä sotket nyt Ancel Keys´n tutkimuksen tähän?

  Semi-Starvation Period (24 weeks): During the 6-month semi-starvation period, each subject’s dietary intake was cut to approximately 1,560 kilocalories per day. Their meals were composed of foods that were expected to typify the diets of people in Europe during the latter stages of the war: potatoes, rutabagas, turnips, bread and macaroni.
  https://en.wikipedia.org/wiki/Minnesota_Starvation_Experiment

  Olen paastonnut aika monta kertaa ja en ole havainnut mitään kuvaamaasi tilannetta sen aikana.
  Tosin elän jo lähes ketoosissa ja siirtyminen vesipaastolle ja takaisin normaaliin syömiseen ei tuota mitään ongelmia. Tätä ei varmaan ole tutkittu? Ehkä kannattaisi..

  1. Et ymmärrä? No minäpä kerron. Kirjoituksessani on 1543 sanaa, joista kaksi on “paasto”. Se ei siis millään tavalla ole tämän kirjoituksen keskeinen teema, vaan mainitaan kaksi kertaa ohimennen. Toisella kertaa historiallisena esimerkkinä muiden joukossa ja toisella kertaa yhtenä esimerkkinä superfoodin rinnalla. Molemmilla kerroilla asiayhteys on elimistön oletettu puhdistuminen jostain määrittelemättömistä myrkyistä.

   Sinä, hyvä Christian, taas tutuksi tulleen tyylisi mukaan teet tästä keskustelusta ravitsemusta ja painonhallintaa- ei detoxia.

   Ja mitä muihin kohtiin tulee:
   – Joo, varmasti maailmassa on moni kanssani eri mieltä monesta asiasta. On kuitenkin eri asia, millä perustein
   – Vaikka kyse on vapaaehtoisesta paastosta, elimistön fysiologiset reaktiot ovat hyvin todennäköisesti sellaisia jotka ovat kehittyneet auttamaan meitä selviämään pitkistä nälkäkausista. Ei lihas- rasva- tai maksakudosta kiinnosta, onko paasto vapaaehtoista vaiko pakollista.
   – Kyllä varmasti ketoosista siirtyminen vesipaastolle on helpompaa, sillä paastonkin aikana hyödynnetään ketoaineita.

   Lopuksi palkitsen sinut tämän kommentin johdosta toisella varoituksella, olkaa hyvä 🙂

   Vielä kerran kun viet keskustelun oman tulkintani mukaan riittävästi sivuraiteille, niin napsahtaa jonkun sopivaksi katsomani mittainen jäähy. Toivon ettei siihen ole tarvetta.

   1. Pauli kirjoitti:

    Kirjoituksessani on 1543 sanaa, joista kaksi on ”paasto”. Se ei siis millään tavalla ole tämän kirjoituksen keskeinen teema, vaan mainitaan kaksi kertaa ohimennen.
    ………………………………………………
    Hyvä Pauli,ymmärrän hyvin keskeisen teemasi,joka on mollata detoxia. Teillä pojilla,J.Knuuti ja Sinä, näyttää olevan (elin)tärkeää, en tiedä miksi,mollata vaihtoehtoisia hoitomuotoja ja siihen sopii taas kerran tämän kirjoituksen teema…

    Napsauta nyt se kolmas varoitus, niin “runsaan lukijakuntasi” ei tarvitse kärsiä pitempään kommenteistani.

    PS. Toivon, että juttusi muuttuvat hiukan syvällisimmiksi,kun pääset käyttämään H1 MNR-konetta. Näyttää, että kehitystä seurailevat muutkin kuin minä?
    http://www.vhh-terveysravinto.fi/keskustelu/viewtopic.php?f=34&t=5688

    1. Korjataan nyt vielä tuo pikku lapsus

     “ydinmagneettinen resonanssi” NMR (Nuclear Magnetic Resonance).

     1. Hyvä Christian, katson että ‘mollaus’ tarkoittaa puhtaasti ilkeämielistä ivailua. Tässä tarkoitus oli tarkastella detox-ilmiötä tieteellisten tutkimusten valossa. Se, että se näyttää siinä kontekstissa huuhaalta, ei tee lähestymistavastamme mollausta. Se on vain kriittistä tarkastelua. Sama koskee kaikkia muitakin “vaihtoehtoisia” hoitomuotoja. Heti kun niiden taakse löytyy tieteellistä näyttöä, ne eivät ole enään ‘vaihtoehtoisia”.

      Itsekin toivon että ajatteluni kehittyy uusien tutkimusaiheiden myötä! Toivon mukaan saan jatkaa näissä hommissa mahdollisimman pitkään. Elämme epävarmoja aikoja kun tutkimusrahoista leikataan yms. Jos saan jatkaa, tiedottelen mielelläni tutkimustuloksistani. On mukava nähdä että ryhmän työ on kiinnostanut ihmisiä jo pidempään.

      Mutta minäpä napsautan pyynnöstäsi ne bannit. Palaillaan joskus myöhemmin asiaan, jos vaikka sitten olisi helpompaa pysyä aiheessa. Oikein mukavaa syksyn jatkoa! 🙂

 9. Kiitos yleistajuisesta ja informatiivisesta rautalangan taivuttamisesta. Lisänä loputtomaan detox-menetelmälistaan on toki myös detox-jooga (voi olla mitä tahansa joogalajia), josta viihdyttävimmässä muodossaan vedetään heppoinen aasinsilta kiinalaiseen lääketieteeseen, mutta yleensä ei ole tarjolla mitään selitystä. Tähän kun lisätään “säännöllinen harjoitus” niin johan kassakone kilisee. Mikä toki ei ole ollenkaan huono juttu, jos ihmisen saa motivoitua liikkumaan. Pitäisin peräruisketta parempana 😀

  1. Mukava kuulla, että tykkäsit 🙂 Sellaista asiaa ei varmaan olekaan, etteikö JOKU saisi siitä motivaatiota alkaa liikkumaan.. Olisi kuitenkin toivottavaa että se motivaatio tulisi ihan oikeasti toimivien ratkaisujen perusteella. Jooga voi varmasti olla hyvää liikuntaa ja jopa rentoutumisen keino mutta ei siihen tarvitse mitään mystiikkaa tai detoxia liittää.

 10. Pauli kirjoitti:

  Yhtä päivää pitempi paasto on mielestäsi hyödytön ja jopa vaarallinen? Varmaan aika moni tässä maailmassa on eri mieltä kanssasi tuosta lihaskadosta.
  ……………………………………………………….
  Pauli hyvä, oletko tietoinen tästä?

  Kokeessa testattu paastoruokavalio oli kehitetty Etelä-Kalifornian yliopistolla jo aiemmin erilaisten terveysvaikutusten tutkimiseen. Ihmisillä ruokavalio tarkoittaa, että viiden päivän ajan kalorimäärä pudotetaan kolmasosaan tavanomaisesta. Tämän jälkeen 25 päivää saa syödä kuten ennenkin. Hiirillä sykli oli lyhyempi.

  Tutkijat sovelsivat koetta laboratorio-oloissa myös ihmisen haimasoluille, ja saivat niissäkin insuliinintuotantoa aktivoitua. Solut olivat peräisin ykköstyypin diabetesta sairastavilta potilailta.
  http://yle.fi/uutiset/3-9479139

  De Longo kokeilee paastoa vain hiirillä,miksi ei ihmisillä kuten Jason Fung?

  Pauli kirjoitti:

  Hän on eri mieltä myös tiedeyhteisön konsensuksen kanssa lihavuuden syistä ja monesta muusta asiasta
  ………………………………………………..
  Ehkä konsensuksesi saattaa horjua kohta?

  A lady in her mid 60’s was injecting 120 units of insulin daily along with 2 grams/day of metformin (a type of medication used for T2D). She had T2D for 27 years and had been progressively using higher and higher doses of insulin in an effort to control her blood sugars. However, things were getting worse.

  In desperation, she was referred to the Intensive Dietary Management Program. We started her on a regimen that included fasting under strict medical supervision. We started with a full week of fasting and immediately reduced her medications. When she was feeling well, she continued for a second week, then a third. By that time she was off her insulin. We then switched to a LCHF diet along with alternate daily fasting. It’s been over a year now, and she continues to be off all insulin and medications with a HbA1C of 5.9%. Technically, she is no longer diabetic (defined by an A1C of less than 6%).
  https://www.dietdoctor.com/fasting-reverses-diabetes

  1. Hyvä Christian,

   Niin sanotusti “ovet paukkuen” lähdit ja pyysit saada bannit kommentteihini. Syy oli siinä, että kirjoitinpa mitä tahansa, väännät se aina tähän samaan keskusteluun painonhallinnasta. Nyt ilmeisesti kokeilet kepillä jäätä mutta jälleen kommentoit detoxikologiassa painonhallinnasta. Ei näin. Puhutaan painonhallinnasta kun se sopii kyseiseen blogikirjoitukseen. Tässä puhutaan detoksista. Olen myös mielestäni selittänyt syyn mutta kerron sen uudestaan: haluan että jokaiseen kirjoitukseeni liittyvä kommenttiosio on ikään kuin kirjoituksen jatke. Siellä pitää olla aiheeseen liittyvää keskustelua, missä syvennetään kirjoituksessa esitettyjä pointteja – ei viedä niitä täysin sivuraiteille. Puhumattakaan siitä että kommenteista tulisi tiettyjen henkilöiden keskinäinen jutustelupalsta.

   Pyydän siis yrittämään paluuta itse aiheeseen. Jos ei onnistu, bannit jatkukoon.

   Vastaan silti kysymyksiin:
   – “Moni” voi olla kanssani eri mieltä lihaskadosta ja pitkien paastojen hyödyistä/haitoista mutta jos nämä ihmiset eivät tiedä mistä puhuvat, en anna heidän näkemykselleen kovin suurta painoarvoa
   – Olen tietoinen viittaamastasi tutkimuksesta. Ehkäpä ihmistutkimukset ovat vuorossa seuraavana, nyt kun ideaa on ensin testattu hiirillä. Tämä on varsin normaalia tieteen etenemistä.
   – Konsensus voi horjua mutta ei vertaisarvioimattomilla yksittäistapauksilla. Katsotaan asiaa uudestaan kun noista tehdään tieteellinen tutkimus.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.