Mitä on terve skeptisyys?

Harva asia on ihmiselle yhtä tärkeää kuin oma terveys. Toiset edistävät ja ylläpitävät sitä lähes automaattisilla rutiineilla, kun taas toiset joutuvat näkemään enemmän vaivaa. Terveydestään kiinnostuneet usein etsivät siitä aktiivisesti uutta tietoa. Tiedonlähteitä on lukemattomia, joista varmasti vaivattomimpana internet. Sen lisäksi tarjolla on kirjoja, lehtiä, kursseja, tv-ohjelmia ja vaikka mitä.

Mutta kuinka seuloa kaiken informaation massasta juuri se luotettavin ja itselle käyttökelpoisin tieto?

Vastaus on kriittinen ajattelu, jota voidaan kutsua myös skeptisyydeksi.

Skeptisyys mielletään usein kansan suussa tarkoittavan epäilyä. ”Olen skeptinen” tarkoittaa useimmiten samaa kuin ”olen epäileväinen”. Tätä se onkin, mutta myös paljon muuta. Tästä blogista löydät yhden terveysaiheisiin suuntautuneen näkemyksen siitä, mitä tarkoittaa Aito Skeptisyys. Epäilyn lisäksi se on uteliaisuutta. Se on vilpitöntä halua selvittää todennäköisin totuus esitetyn väittämän taustalla. Skeptisyydessä asioita tutkitaan ja tarkastellaan ennen kuin niistä muodostetaan mielipide. Ja senkin jälkeen kanta jätetään avoimeksi uudelleentarkastelulle.

Skeptikko käyttää väittämien todenperäisyyden selvittämiseen tiedettä. Se ei ole täydellinen työkalu mutta toistaiseksi hienoin keksintö, minkä ihmiskunta on koskaan keksinyt. Tiede on järjestelmällistä todellisuuden tarkastelua, havaintojen tallentamista, hypoteesien muodostamista ja testaamista, tulosten raportointia, niiden kyseenalaistamista sekä riippumatonta varmentamista. Tiede elää jatkuvasti, kasautuu ja korjaa itseään. Se on paras keino selvittää, miten todellisuutemme toimii. Selvittäessään totuutta, skeptikko seuraa tieteellistä todistusaineistoa ja kallistuu sille puolelle, missä sitä on enemmän. Hän kuitenkin muistaa myös, että jonain päivänä tiede voi tukea jotain toista näkemystä enemmän ja se on oltava valmis myöntämään. Skeptikon on oltava siis kriittinen myös itseään kohtaan.

Aitoa skeptisyyttä ei tule sekoittaa kyynisyyteen, pseudo-, tai hyperskeptisyyteen. Toisin kuin skeptikko, kyynikko suhtautuu jo lähtökohtaisesti ihmisten motiiveihin erittäin negatiivisesti. Aito skeptikko ei tee mitään ennakko-odotuksia ilman hyvää syytä. Pseudoskeptikko on puolestaan henkilö, joka etsii näennäisesti totuutta vain yhdestä suunnasta ja asettaa erilaiset vaatimukset muista lähteistä tulevalle informaatiolle. Pseudoskeptikko ei yleensä myöskään osaa kohdistaa kritiikkiä itseään kohtaan. Hyperskeptisyydessä nostetaan epärealistisen korkeat standardit kaikelle todistusaineistolle, eikä lopulta voida vetää mitään hyödyllisiä johtopäätöksiä niin käytännön kuin teoriankaan kannalta.

Terve skeptisyys ottaa myös huomioon sen, että ihminen on pohjimmiltaan hyvin epärationaalinen olento. Meillä on luontainen taipumus tehdä uusien asioiden suhteen nopeita ratkaisuja, jotka usein perustuvat kaikkeen muuhun kuin kriittiseen ajatteluun. Meihin vetoaa esimerkiksi ajatus luonnollisuudesta, annamme suuren todistusarvon läheisten ihmisten kertomuksille ja ymmärrämme valtavan huonosti tilastoja/todennäköisyyksiä. Skeptikko on altis näille luontaisille harhoille siinä missä muutkin, mutta pyrkii tietoisesti varomaan niitä. On myös huomattavaa, että tiede on prosessina suunniteltu nimenomaan minimoimaan inhimilliset harhat, mikä tekee siitä skeptikon ykköstyökalun.

Blogin perusfilosofia

Tässä blogissa tarkastellaan erilaisia terveysaiheita mahdollisimman paljon uteliaan ja avoimen skeptisyyden hengessä. Joihinkin asioihin voidaan ottaa jyrkästi kantaa, mikäli siihen on aihetta. Se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että kanta olisi järkähtämätön vaan uuden todistusaineiston valossa sitä on mahdollista muuttaa. Blogissa käydään myös läpi kriittisen ajattelun perusperiaatteita, joita jokainen voi soveltaa omassa terveystiedon etsinnässään. Kovin syvällisiin pohdintoihin skeptisyyden ja kriittisen ajattelun filosofiasta tai terminologiasta ei sukelleta, vaikka nekin mielenkiintoisia aiheita olisivat.

Artikkelit jaetaan erilaisten aihealueiden mukaan, kuten kriittinen ajattelu, vaihtoehtohoidot ja ravitsemus. Mukana on lisäksi satunnaisia popularisoivia artikkeleita sydäntutkimuksesta, mikä on kirjoittajan ominta osaamisaluetta. Kirjoitukset toimivat samalla esimerkkinä siitä, millaista totuuden löytäminen tieteen keinoin on.

Yksi blogin keskeisiä perusajatuksia on se, että optimitilanteessa terveyden ylläpitämisen ei tulisi olla koko elämää hallitseva piirre. Ei ajallisesti eikä taloudellisesti. Elämässä pitää olla paljon muutakin. Jokaisen aterian ei tarvitse olla terveyttä edistävä ja kaikki mahdolliset terveyteen vaikuttavat tekijät tulee aina pistää jonkinlaiseen järkevään perspektiiviin. Jos siis olet jo tästä perusfilosofiasta eri mieltä, tämä blogi ei ehkä ole sinua varten. Täältä et myöskään löydä juuri sinulle suunnattuja neuvoja sairauden, puutostilan tai muun vastaavan vaivan hoitoon.

Kyky kriittiseen ajatteluun ei vaadi vuosien opiskelua, pitkää ikää tai akateemisia loppututkitutkintoja. Se vaatii vain uteliaisuutta, oppimishalua, nöyryyttä ja avoimuutta.

Sitä on Terve Skeptisyys.

Tervetuloa mukaan!

 

 

 

(Sosiaalisen median puolella näkyvä parsakaaliaivokuva on löydetty DeviantArtista ja sitä käytetään tekijän luvalla. Ellei toisin mainita, muiden kuvien lähteenä on photodune)

4 Comments

 1. Kun minä itse ’maalaisjärjelläni’ ajattelen jotain vaikka tätä asiaa, niin tulen ajattelussani lopputulokseen, josta osa on tutkitusti totta ja osa omaa projektio tai. Jos , kuvitelmaani, heijastusta menneisyydestäni, kokemuksistani, tunteistani. Mistä tuuee se informaatio joka luo käsitykseni, joka mielestäni varmasti on totta? 1 Opittu (kirjoista, kokemuksistani ) tieto, joka on totta ja johon voin luotttaa (uskoa silloin se ei välttämättä ole totta) 2. Tieto jonka ns. asiantuntija on antanut, jonka uskon olevan totta. Se on totta tai ei ole totta. 3. Geeneissäni oleva tieto, vaistotieto (esim kuinka lapsia hoidetaan kuin orangutangit omiaan, mikä on syötävää, terveellistä, hyväksi, pahaksi) Tämä on evoluution toimivaksi testaamaa tietoa. 4. Kollektiivisen alitajunnan kautta tuleva tieto ihmikunnalta ja luonnosta. Se on totta tai ei ole totta.
  Tämä kaikki on maalaisjärjellä ajateltu ja on totta tai ei ole totta.
  Olen tavannut ihmisiä, jotka ovat opiskelleet ja opettanut vuosia jotain alaa. Lopettaneet siitä puhumisen ja sanovat etteivät tiedä siitä mitään.

  1. Nyt täytyy sanoa, että en aivan täysin ymmärtänyt kommenttiasi mutta kiitos siitä kuitenkin 🙂

 2. Mitä mieltä olet, vastaako skepsismin ihanteita, että minut heitettiin skepsiksen fb-ryhmästä ulos seuraavan tekstin perusteella:
  Mielipiteen ilmaisun tärkeys

  Hiljattain skepsiksen fb-sivuilta poistettiin ajatuksella kirjoittamani teksti, joka sisälsi itseäni kiinnostavia asioita tieteestä, filosofiasta ja psykologiasta. Halusin saada tykkäysten ja samanmielisten kommenttien lisäksi myös kritiikkiä, rajuakin sellaista, jotta voin itsekin tarvittaessa adjustoida ajatuksiani. Se kai on yksi tällaisen ryhmän tavoitteista, että keskustellaan, väitellään ja opitaan toisilta. Tämä sisältää myös laajemman pointin tieteen popularisoinnista ja siitä miten sitä kannattaa tai ei kannata lähestyä. On nimittäin triviaalisen helppoa kritisoida yksisarvishoitajia, astrologeja tai ufotutkimusta nimittämällä heidät tyhmiksi idiooteiksi. On ERITYISEN helppoa tehdä se skepsiksen fb-sivuilla, joka on epäilijöiden ikioma kaikukammio/infokupla. Kyllä, me skeptikotkin voimme elää tällaisessa tilassa, jossa vahvistamme toistemme valmiita käsityksiä maailmasta. Relevantimpi kysymys kuuluukin, miten voi oikeasti edistää skepsismin ja tieteen ymmärtämisen voittokulkua maailmassa. Eli miten esittää ideat ja argumentit niin, että ne vakuuttavat mahdollisimman paljon ihmisiä. Tuntuu, että joidenkin tavoitteena on vaan nautiskella siitä tunteesta, että on fiksumpi ja parempi kuin kaikenmaailman hörhöuskovaiset, tyyliin: ”minuahan ei höynäytetä”.

  Voin toki nähdä poistetussa tekstissäni provosoivia elementtejä – se on usein tyylini, ja en ihmettelisi sitäkään, että joku loukkaantuu jostakin osasta tekstiä. Kuitenkin se, että skepsiksen kaltainen organisaatio poistaa tällaisen tekstin ilman minkään sortin selityksiä(sain vain sen verran selville, että joku ilmiantoi sen) on minusta hiukan ironista. Ryhmä joka on kuitenkin sitoutunut:

  -Edistämään kriittistä ajattelua, tieteellisen tiedon hankintamenetelmien opetusta sekä tieteeseen ja järkeen perustuvaa käsitystä maailmasta.
  -Edistämään kiisteltyjen tai erityisen poikkeuksellisten väitteiden tieteellistä tarkastelua.
  -Edistämään keskustelua tieteelliseen maailmankuvaan liittyvistä tärkeistä aiheista.

  Itse lisäisin listaan vielä avoimuuden ja kriittisyyden omaa toimintaa kohtaan, sillä ilman sitä ei mikään muukaan em. periaatteista ja arvoista toteudu täysin.
  Avoimuuden kautta syntyy kaikille periaatteellinen mahdollisuus kykyjensä mukaan tutkia, kritisoida, vakuuttua tai edistää tiedettä ja skeptisismiä. Se myös kasvattaa luottamusta tieteeseen, ja älyttömän tärkeää on myös kriittisen ajattelun ja tieteenlukutaidon levittäminen yhteiskunnassa.

  Onkin minusta paradoksaalista, että he epäonnistuvat avoimuudessa tällä tavalla.
  Lisään vielä tähän väliin sen miksi mielestäni mielipiteen ilmaisu ja toisten ajatuksille altistuminen on niin tärkeää.
  Seuraava teksti on kopioitu omasta kirjoituksestani, joka on myös julkaistu kokonaisuudessaan skepsiksen fb-sivuilla. Ihmettelenkin, että tämä teksti on saanut jäädä, sillä voin hyvin uskoa, että joku voi siitä loukkaantua. Toisaalta, kaikesta voi joku loukkaantua…

  Christopher Hitchensin mukaan sananvapaus on, ei pelkästään ihmisen oikeutta puhua ja tulla kuulluksi, vaan myös jokaisen oikeutta kuulla erilainen mielipide. Joka kerta kun hiljennämme jonkun ei toivotun mielipiteen vuoksi, teemme itsestämme oman toimintamme vankeja ja kiellämme itseltämme oikeuden kuulla jotakin. Toisin sanoen sananvapaus on merkityksetöntä ellei se tarkoita sen ihmisen puheen kuulemista, joka ajattelee eri tavalla. Joudumme toisin sanoen miettimään mitä vastata sille ”kajahtaneelle”, joka kieltää holokaustin, kuuhun laskeutumisen, ilmastonmuutoksen, Trumpin epäpätevyyden tai evoluution. Joudumme miettimään mistä tiedämme sen minkä tiedämme ja miten voimme perustella sen. Olemmeko varmoja siitä, ettei maa ole litteä. Tässäpä ihminen joka väittää, että Bedford level experiment on selvä todiste siitä, että maan pallon muotoisuus on pelkkä valtava salaliitto. Mitä sanomme tälle epäilijälle? Vetoammeko enemmistön mielipiteeseen? Auktoriteettiin? Emme voi etsiä valheellista turvaa konsensuksesta… plaa, plaa, plaa…

  Jonkun pitäisi käyttäytyä nyt kuten oikea skeptikko ja epäillä myös itseään. On mahdollista että sen pitäisi olla myös minä, mutta mistä voin sen tietää, jos keskustelun ei anneta tapahtua.

  The first principle is that you must not fool yourself and you are the easiest person to fool -Richard Feynman

  Skepsiksen huuhaa-palkinto on hieno idea. Aikaisemmin olisin hyvin voinut ehdottaa palkinnon saajaksi esim. Laura Huhtasaarta, Tomi Kokkoa tai Antti Heikkilää. Täten ehdotan kuitenkin huuhaa-palkintoa tänä vuonna annettavaksi skepsiksen ylläpitäjille😉

  Minusta olisi vähintään hyviin tapoihin kuuluvaa laittaa syy miksi avaus on poistettu. Erityisesti silloin kun listalta ei ainakaan ilmiselvästi löydy mitään sääntöä mitä olisi rikottu. Etusivulle laittamani ihmettelyt aiheesta poistettiin välittömästi. Viesteihin jotka lähetin kiinnitettyyn julkaisuun ja yv:nä ei vastattu(ainakaan vielä). Mitä siitä pitäisi ajatella? Toki ymmärrän, että pidetään etusivu ”siistinä” mutta jos joku olisi vaikka kahdella lauseella vastannut kysymykseen!? Jos kyseessä on liian pitkä tai mitäänsanomaton teksti, ihmiset varmasti äänestävät olemalla tykkäämättä, keskustelematta tai LUKEMATTA, jolloin avaus jää nopeasti unohduksiin. Jos taas kyseessä on joku tekstissä ollut loukkaava osa, siitä pitäisi keskustella, väitellä ja arvioida, jotta ihmiset voivat tarvittaessa muuttaa mieltään. Mukaanlukien minä itse, jos huomaan olevani väärässä. Itse olen sananvapausfundamentalisti, joka lyhyesti sanottuna tarkoittaa sitä, että mielipiteen poistaminen on älyttömän huono tapa hoitaa asioita. Kukaan ei opi siitä mitään! Jos joku sanoo tai kirjoittaa jotakin tyhmää, hänen tulisi kärsiä siitä seuraukset sen muodossa, että viisaammat verbaalisesti mukiloivat tällaisen henkilön maan tasalle. Jos tämä ei onnistu, on syytä katsoa myös peiliin omien intuitioiden suhteen. Jos kyseessä on jokin muu syy mitä en ole tullut ajatelleeksi, olisi sekin kohteliasta ilmoittaa… ettei turhaan tarvitse menettää hermoja.

  Toivon, että tämä teksti saisi jäädä etusivulle siitäkin huolimatta, että se täyttää ns. metakeskustelun tuntomerkit eli keskustelua siitä, mistä saa käydä keskustelua.

  Kiitos ja anteeksi!

  Ps. Oikeastihan mulla ei ole mitään ylläpitäjiä vastaan kun en edes tunne heitä. Varmasti ovat hyviä tyyppejä ja hienoja skeptikkoja.

  Pauli Ohukainen näytti olevan yksi ylläpitäjistä. Häntä ainakin osaan arvostaa suuresti tervettä skeptisyyttä-blogin perusteella. Olen sieltä kirjoituksia lukenut ja tykännyt niistä kovasti. Hän vaikuttaa perusteelliselle, suoraselkäiselle ja oikeamieliselle kaverille, joka kohtelee opponentteja reilusti, vaikkeivät he tee aina vastapalvelusta.

  1. Kiitoksia viestistä! Ikävä kuulla tapahtuneesta. Valitettavasti en ole ehtinyt perehtyä tapaukseen, eikä sen puiminen oikein sovi tälle sivulle.. Otan asian puheeksi muiden ryhmän moderaattoreiden kanssa. Toivon mukaan joku selitys löytyy.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *