Miksi statiineja ja rokotteita vihataan kun antibiootteja ja verenpainelääkkeitä ei

macro thermometer, syringe, and pills on hands on white

Moni lääketieteellinen hoito saa toisinaan osakseen kritiikkiä mutta kaksi nousee ylitse muiden; rokotteet ja veren kolesterolia laskevat statiinilääkkeet. Ne ovat tietyissä piireissä ehkäpä modernin lääketieteen vihatuimpia keksintöjä. Rokotekriitikot vaihtelevat maltillisista hyödyn ja haitan pohtijoista todellisiin salaliittoteoreetikoihin, jotka uskovat niiden olevan keino vähentää maapallon väkilukua. Statiinikriitikoissa on myös spektri niistä jotka vain haluavat korostaa niiden haittavaikutuksia tietyillä ihmisillä niihin joiden mielestä korkea kolesteroli on nimenomaan tavoiteltava asia. Sekä statiineista, että rokotteista on kirjoitettu lukemattomia kirjoja ja blogikirjoituksia, kuvattu dokumentteja ja löydetty erilaisia julkisuuden henkilöitä ajamaan kriittistä agendaa.

Rokotteiden äärimmäisenä tavoitteena on estää paitsi sairastuminen tiettyihin tartuntatauteihin, lopulta myös kuoleminen niihin. Statiinien käyttö puolestaan pyrkii vähentämään sairastuvuutta ja kuolleisuutta sepelvaltimotautiin. Molemmissa tautikategorioissa on myös muita lääkkeitä ja hämmästyttävää kyllä, ne eivät saa osakseen läheskään samanlaista – joskus jopa fanaattista – kritiikkiä. Miksi ihmiset eivät kirjoittele kirjoja antibiooteista ja verenpainelääkkeistä?

Sain kipinän tähän pohdintaan törmättyäni alunperin vuonna 2010 julkaistuun The Skeptical OB-blogin kirjoitukseen: Why do people believe in vaccine conspiracies but not antibiotic conspiracies? Siinä kirjoittaja, lääkäri, Amy Tuteur pohtii otsikon mukaisesti sitä miksi rokotteisiin liitetään niin paljon salaliittoteorioita mutta antibiootteihin ei. Luettuani sen, huomasin että kutakuinkin sama ilmiö on havaittavissa verenpaine- ja kolesterolilääkkeiden kohdalla. Ensimmäinen saa kutakuinkin hyväksynnän, kun taas jälkimmäinen kerää osakseen valtavasti kritiikkiä. Tuteurin pohdinta on hyvää mutta se ei tukeudu suoraan tutkimuskirjallisuuteen – sikäli kun sellaista tästä aiheesta on edes olemassa. Jos joku lukija tietää asiasta paremmin, kuulen mielelläni. Tämän pohdinnan tarkoituksena onkin muodostaa hypoteesi vahvistamalla Tuteurin pohdintaa sydänpuolelta tehdyillä havainnoilla.

Mitä yhteistä?

Kuten todettua, rokotteet ja atibiootit tähtäävät keskenään suurin piirtein samaan asiaan. Niin myös kolesteroli- ja verenpainelääkkeet. Myös näiden kritiikissä on paljon yhtäläisyyksiä. Merkittävä osa siitä tuntuu kumpuavan epäluottamuksesta lääketeollisuutta (“BigPharma”) kohtaan. Se on osittain perusteltuakin, sillä onhan teollisuus syyllistynyt historiansa aikana vaikka minkälaisiin tuomittaviin tekoihin. Kriitikot vetoavat usein siihen että rokotteet ovat teollisuudelle rahasampo ja se tekee sen vuoksi kaikkensa jotta niitä käytettäisiin yhä enemmän ja enemmän. Antibiootit ovat kuitenkin vielä suurempi rahasampo – esimerkiksi Suomessa systeemisesti (ei siis paikallisesti, vaan koko kehossa) vaikuttavia infektiolääkkeitä myytiin vuonna 2015 enemmän kuin sydän- ja verisuonilääkkeitä. Ja vielä antibioottejakin enemmän myytiin reuma-, keskushermosto-, ruoansulatusjärjestelmä- ja aineenvaihduntalääkkeitä. Rokotteet eivät pääse Top-10-listalle, joten kuinka suuri rahasampo ne voisivatkaan olla? Ja eivätkö antibiootit olisi paljon parempi kohde raha-argumentille?

Rahasampo-argumentti koskee myös statiinilääkkeitä. Sitä ne kiistatta ovatkin mutta jos taas katsotaan kotimaisia tilastoja, verenpainelääkkeitä myydään vielä enemmän. Lisäksi tulee huomioida, että statiinilääkkeiden patenttisuojat alkavat olla jo vanhentuneita, joten tuotot siirtyvät isoilta firmoilta pienemmille rinnakkaisvalmisteita tuottaville yrityksille. Sama koskee myös verenpainelääkkeitä.

Usein kuultu argumentti on myös vetoaminen luonnollisuuteen – ihmisellä on luonnollinen immuunijärjestelmä, joka kyllä hoitaa puolustautumisen tartuntatauteja vastaan. Rokotteita ei siis tarvita. Antibiootit livahtavat tästäkin läpi. Sydänpuolella statiinikriitikot muistuttavat että kolesteroli on ihmiselle luonnollinen tuote eikä sitä pidä mennä lääkkeillä sörkkimään. Toisaalta myös verenpaine on täysin luonnollista. Jos se olisi nolla, verta ei olisi lainkaan ja ihminen olisi kuollut. On myös täysin luonnollista että verenpaine tietyissä tilanteissa (esim. urheillessa) nousee. Silti harvemmin kuullaan, että joku kritisoisi sitä että verenpaineen luonnollista kulkua mentäisiin lääkkeellisesti alentamaan.

Statiini- ja rokotekriittisyys tuntuu myös liittyvän usein joihinkin ympäröiviin tekijöihin. Niistä löytyy erilaisia vaihtoehtoisia selitysmalleja havaituille ilmiöille. Rokotekriitikot vetoavat siihen että hygienia ja parempi ravitsemus ovat ne todelliset syyt tartuntatautien vähenemisen taustalla – eivät rokotteet. Vastaavasti sydänpuolella statiinikriitikot yhdistävät argumenttinsa ravitsemukseen ja voivat vetää kytköksiä tyydyttyneen rasvan ja kolesterolilääkkeiden hyödyn välille. Nämäkään argumentit eivät ole loogisesti johdonmukaisia. Erilaisia rokotetilastoja katsomalla nähdään että tartuntataudit alkavat vähentyä dramaattisesti aina rokotteiden tultua markkinoille. Hygienian ja ravitsemuksen tulisi vaikuttaa kaikkiin tauteihin kutakuinkin samalla tavalla. Verenpaineen suhteen ravitsemuksellinen kytkös on suolan kanssa. Sieltäkin on helppo valikoida tutkimuksia missä tulokset eivät ole olleet kovin mairittelevia. Emme silti juurikaan näe “salttaajia” jotka syyttäisivät ravitsemustieteilijöitä korruptiosta ja typeryydestä suolan suhteen ja että sitä pitäisi syödä mahdollisimman paljon.

Haittavaikutukset mainitaan aina. Rokotteita syytetään kaikesta aina lievistä vaivoista autismiin ja kätkytkuolemiin. Statiineita puolestaan lihassäryistä neurologisiin vaivoihin ja diabetekseen. Osa haitoista on aivan todellisia – mikään lääketieteellinen hoito ei ole 100% haitaton. Toisaalta tämä koskee myös antibiootteja ja verenpainelääkeitä mutta niiden haitoista ei juuri näe suurta meteliä.

Mitä eroa?

Koska antibiootit ja rokotteet sekä statiinit ja verenpainelääkkeet sisältävät paljon yhtäläisyyksiä, niissä on oltava jotain ratkaisevia eroja jotka selittävät miksi toiset herättävät niin suurta vihaa ja pelkoa kun taas toiset eivät. Tukeudun tässä Skeptical OB:n pohdintaan. Selittäviä seikkoja ovat mm:

1.Aikaskaala ja oma tuntemus. Antibiootti vaikuttaa päivien, jopa tuntien kuluessa ja sen huomaa olotilassa suhteellisen nopeasti. Rokotteen tehoa ei tunne mitenkään ja se otetaan vuosiksi kerrallaan. Ehkäpä juuri siksi tehoa on vaikea arvioida omaan henkilökohtaiseen kokemukseen perustuen. Pahimmassa tapauksessa rokotteesta huolimatta voi sairastua (ehkä täysin eri viruksesta johtuen) ja tällainen jää mieleen selkeänä esimerkkinä tehottomuudesta.

Riittävästi koholla oleva verenpaine aiheuttaa myös selkeitä oireita, joihin lääke voi vaikuttaa verrattaen nopeasti. Ja vaikka vaikutusta ei tuntisi olotilassa, omalla verenpainemittarilla voi nähdä lääkkeen toimivan. Kohonnut kolesteroli puolestaan ei tunnu missään eikä lääkkeen vaikutusta voi seurata kotiolosuhteissa. Voi myös olla, että ylipäätään lääkkeen ottaminen yhdistetään “sairastamiseen”, jollaisena verenpaine menee vielä joten kuten mutta kohonnut kolesteroli ei. Tällöin on vaikeampi motivoitua ottamaan lääkettäkään ja epäilyt heräävät.

2.Vaikutusmekanismin selkeys. Antibiootin toiminta istuu maalaisjärkeen: se tappaa bakteerit, jotka aiheuttavat sairastumisen. Suora tappaminen on helppo ymmärtää. Sen sijaan rokotteen toimintamekanismi vaatii hieman enemmän tietämystä. Pitää tietää, että immuunipuolustus on mukautuva ja oppivainen. Voi tuntua jopa hullulta ajatukselta, että ihmiseen suoraan piikitettäisiin heikennettyjä taudinaiheuttajia tai niiden osia. Vieläpä erilaisten avusteaineiden saattelemana. Syyt ja toimintamekanismit tulevat kyllä äkkiä selväksi, kunhan asiaan pureutuu tarkemmin mutta mitenkään intuitiivista se ei ole.

Vastaavasti sydänpuolella verenpaine on paljon helpompi ymmärtää, kuin kolesteroli. Monella voi olla verisuonista mielikuva putkina ja on täysin loogista, että jos paine kasvaa, putki voi vaikka rikkoontua. Sen sijaan kolesteroli on mystisempi hoidon kohde. Kroppa tekee sitä itse ja sitä löytyy ruoastakin. Onko pakko ottaa juuri lääkettä että sen saa laskemaan? Entä jos se laskee, miten se auttaa verisuonia kun sitä siellä edelleen kiertää?

3.Parantaminen ja ennaltaehkäisy ovat perustavalla tavalla erilaisia tavoitteita. Siinä missä antibiootti otetaan kun tauti on jo päällä, rokotteella pyritään suojautumaan ennaltaehkäisevästi. Jälkimmäistä on paljon vaikeampi hahmottaa, varsinkin kun aina kuulee tarinoita siitä miten serkun tuttava sairastui rokotteesta huolimatta. Statiineja syödään ennaltaehkäisemään sydäninfarktia. Toisaalta niin myös verenpainelääkkeitä mutta jälkimmäinen on kohdista 1-2 johtuen helpompi perustella myös akuutin verenpaineen tuntuvana “parantumisena”.

4.Epäilyt tehosta ja vaikuttavuudesta. Jos äärimmäisiä antibioottiresistenttejä superbakteereita tai sairastelukierteitä ei oteta huomioon, harvemmin kuulee juttua siitä että ihminen on syönyt antibioottia turhaan. Sen sijaan rokotettuja ihmisiä sairastelee tuon tuostakin. Ja jos tilastoja katsoo, teho ei koskaan sielläkään ole 100%, joten rokote on paljon epäilyttävämpi toimenpide. Myöskään verenpaineen alentaminen ei takaa kuolemattomuutta tai 100% suojaa sydäninfarktilta mutta usein se mielletään toimivaksi. Sen sijaan kolesterolilääkkeitä syöviä ihmisiä valitettavasti menehtyy tuon tuostakin ilman että koskaan voitaisiin objektiivisesti todeta että lääkkeestä koskaan oli mitään hyötyä. Jos vielä kurkistetaan tutkimuksiin, huomataan että potilaan riskistä riippuen, on aina olemassa niitä jotka syövät lääkettä turhaan. Sama koskee kaikkia lääkkeitä, sillä koskaan ei voida taata 100% tehokkuutta.

Yhteenveto

Modernin rokotekritiikin synnylle löytyy selkeä tarina (josta olen kirjoittanut enemmän täällä) mutta yllä olevat seikat tarjoavat mielestäni hyvän selityksen sille, miksi ilmiö elää vielä vaikka kaikki tieteellinen näyttö puhuu rokottamisen puolesta. Statiinikritiikin taustalla on varmasti osittain vilpitönkin ajatus siitä että sydänsairauksia tulisi hoitaa (ja ehkäistä) ensisijaisesti elämäntavoilla lääkkeiden sijaan. Tämä olisi ideaalitilanne mutta valitettavasti kritiikki kohdistuu liian usein siihen ettei kolesterolin alentamisesta ole mitään hyötyä. Edellä mainitut seikat ylläpitävät statiinien paikoitellen huonoa mainetta. Olisi aivan mahtavaa jos statiinikriitikot puhuisivat kolesterolin alentamisesta esimerkiksi terveellisen ruokavalion ja liikkunan keinoin. Sen sijaan he usein kehoittavat lisäämään tyydyttyneen rasvan määrää ja olemaan murehtimatta kolesteroliarvoista. Rokotekielteisyys aiheuttaa paljon tarpeettomia sairastumisia ja kuolemantapauksia. Ikävä kyllä sama näyttää pätevän myös statiinilääkitykseen. Tanskassa tehdyn tutkimuksen mukaan negatiiviset uutiset johtavat lääkityksen keskeyttämiseen, mikä edelleen johtaa monilla kasvavaan sydäninfarkti- ja kuoleman riskiin. Väärä tieto ja tiedon puute maksavat ihmishenkiä.

TL;DR:
 • Statiinit ja rokotteet keräävät osakseen enemmän kritiikkiä kuin mitkään muut lääketieteelliset hoidot.
 • Antibiootteja sekä verenpainelääkkeitä käytetään samankaltaisiin tarkoituksiin ja niitä olisi helppo kritisoida samoilla argumenteilla. Silti näin ei juuri tehdä.
 • Selitys piilee mahdollisesti osittain siinä että antibiootit ja verenpainelääkkeet vaikuttavat nopeasti selkeään vaivaan. Rokotteet ja statiinit pitkällä aikavälillä siten, ettei sitä konkreettisesti edes huomaa

 

21 Comments

 1. Olisiko sinulla hyvä selitys,miksi rokotuskriitikko Linda Karlström ei “mahtunut” tähän verovaroin kustannettuun YLEn ohjelmaan?

  http://areena.yle.fi/1-3636023

  Aikaisemmin olet kirjottanut seuraavaa false balance-ilmiöstä:

  Ehdotukseni on, että tasapainoharhan sijaan viihteessäkin voitaisiin säilyttää näkemysten oikea suhde. Tässä ohjelmassa oli ehkä n. kymmenkunta haastateltavaa. Oikea tapa olisi siis ollut niin että 8-9 heistä olisi ollut alan (ravitsemuksen) asiantuntijoita, jotka perustelevat kantansa tieteen keinoin ja ymmärtävät tutkijoiden konsensuksen tärkeyden. Jos mukana olisi ollut esimerkiksi ravitsemusterapeutteja, heilläkin on vaikka minkälaisia onnistumistarinoita, joita myös voitaisiin käsitellä. Loput 1-2 haastateltavaa voisivat olla näitä toisinajattelijoita, joille annettaisiin marginaalisille mielipiteille kuuluva marginaalinen painoarvo.

  Kysymys: Miten arvelet, että false balance toteutui tuossa YLEn ohjelmassa,jossa oli yksi rokotusasiantuntija ja toimittaja,joka oli samaa mieltä?

  Entä hyvälehtimiestapa?

  JSN kirjoitti: 21. Jos selvästi tunnistettavissa olevan henkilön tai tahon toiminnasta aiotaan esittää tietoja, jotka asettavat tämän erittäin kielteiseen julkisuuteen, kritiikin kohteelle tulee varata tilaisuus esittää oma näkemyksensä jo samassa yhteydessä.
  http://www.jsn.fi/ohjeet_kautta_aikain/journalistin-ohjeet-2011/

  PS. Käytäntö näyttää olevan erilainen naapurimaassamme. Linda Karlström oli huhtikuussa mukana Ruotsin STVn ohjelmassa
  http://vaccin.me/2015/04/08/linda-karlstrom-medverkar-i-direktsand-svt-debatt-i-morgon-kvall-9-april/

  1. En voi lukea ohjelman toimittajien ajatuksia. Ehkä heidän tarkoitus oli esittää pelkästään tutkittuun tietoon perustuva näkemys. Tämä on median kannalta ‘right balance’, sillä rokotekriitikot ovat lääketieteen ammattilaisten keskuudessa niin häviävän pieni marginaaliryhmä ettei heille tarvitse antaa samanarvoista puheenvuoroa televisio-ohjelmassa. Hyvän lehtimiestavan kohdalla lienee määrittelykysymys, mikä tässä katsotaan “tahoksi” ja kielteiseksi julkisuudeksi. Ovatko rokotekriitikot sellainen taho? Entä mikä on heidän kannaltaan kielteistä julkisuutta? Jos ohjelmassa asiantuntija sanoo että kriitikot ovat väärässä ja tämä perustuu tutkittuun tietoon, en ainakaan itse katsoisi sen rikkovan tuota JSN:n ohjeistusta. Siinä vain todetaan faktat.

   Se, että Karlström on ollut Ruotsin TV:ssä, ei vielä kerro käytännöistä mitään. Onhan meilläkin TV:ssä tuon tuostakin erilaisia toisinajattelijoita. Nämä ovat aina tapauskohtaisia juttuja.

   1. Pauli kirjoitti:

    Tämä on median kannalta ’right balance’, sillä rokotekriitikot ovat lääketieteen ammattilaisten keskuudessa niin häviävän pieni marginaaliryhmä ettei heille tarvitse antaa samanarvoista puheenvuoroa televisio-ohjelmassa
    …………………………………………………
    Hyvin virallinen lausunto,hyvä Pauli, mutta miksi media(Hesari ja YLE) sitten pelottelee suomalaisia “pietarsaari-ilmiöllä”, jos se on noin marginaali juttu?

    Linda Karlström kysyykin blogikirjoituksessaan “Suomalaisen median vihakampanja rokotekriitikoita vastaan. Eduskunta valmistelee lakia pakollisista rokotuksista”:

    Finländsk media driver hatkampanj mot vaccinkritiker – riksdagen förbereder lag om tvångsvaccination

    …Om vi är så där fruktansvärt farliga så är det väl bara för de som är rädda att vaccinera sig. För då är de ju skyddade. Boostade och immuna. Friska och motståndskraftiga. Eller?
    Karlström kirjoitti:

    Jos me ollaan noin hirveän vaarallisia,niin ollaan sitä vain niille,jotka eivät uskalla rokotuttaa itseään. Rokotuksen ottaneethan ovat suojautuneet taudeilta, immuuneja,terveitä ja vastustuskykyisiä, vai mitä?

    http://vaccin.me/2016/07/27/finlandsk-media-driver-hatkampanj-mot-vaccinkritiker-riksdagen-forbereder-lag-om-tvangsvaccination/

    No, tuliko Lindan ajatuskulku selväksi tästä pikakäännöksestä?
    Mitä arvelet,olisiko tuon sanominen suorassa tv-lähetyksessä vahingoksi suomalaisille? Vai ehkä vain lääketieteen ammattilaisille?

    1. Juuri näin. “Vihakampanja” totta tosiaan. Tämä rokotedenialistinen poppoo toimii ihan klassisen kaavan mukaan: musta on valkoista, valhe on totuus jne. jne.

     Ja mitä ym. JSN:n ohjeisiin tulee, niin tässä kohta 24, jossa todetaan että

     “Tavanomainen kulttuurikritiikki, poliittinen, taloudellinen tai yhteiskunnallinen arviointi sekä vastaavan muun mielipiteen esittäminen ei kuitenkaan synnytä oikeutta kannanottoon.”

     En ole oikeusoppinut, mutta nähdäkseni tämä tarkoittaa että henkilön X mielipiteitä saa käsitellä ilman että kys. henkilön tarvitsisi olla läsnä samassa tilanteessa.

     “Jos me ollaan noin hirveän vaarallisia,niin ollaan sitä vain niille,jotka eivät uskalla rokotuttaa itseään. Rokotuksen ottaneethan ovat suojautuneet taudeilta, immuuneja,terveitä ja vastustuskykyisiä, vai mitä?”

     niin ilmeisesti Karlströmiä ei sitten tosiaan haittaa se, että rokotusdenialistien alaikäiset lapset sekä vielä rokottamattomat lapset (so. sellaiset jotka aiotaan rokottaa) ovat vaaralle alttiina?

    2. Rokottamattomathan ovat vaarallisimpia nimenomaan kaikista heikoimpia kohtaan (syöpäpotilaat, elinsiirtopotilaat, immuunisairaat, vauvat)

    3. Sillä on suuri ero, onko aihe marginaali-ilmiö ammattilaisten keskuudessa vai jossain maantieteellisesti rajatulla alueella tavallisten kansalaisten parissa. Maailmalta on olemassa selkeitä esimerkkejä siitä, miten käy kun laumaimmuniteetti paikallisesti pettää.

 2. Lisäisin Paulin listaan yhden osaselityksen: statiinien toiminta on (taas yksi) suora todistus kolesterolidenialismin höpöhöpö-luonteesta, mikä on tälle poppoolle selkeä punainen vaate & kognitiivisen dissonanssin lähde “numero uno”.

  Antibioottien suhteen vastaavaa huuhaameemiä (siis sellaista joka kieltäisi infektiosairauksien olemassaolon yleisesti) ei ole olemassa – tai ei ainakaan yhtä laajalle levinnyttä kuin kolesterolidenialismi.

  1. Joo, tuo on totta. Syyt ja seuraukset voinevat kuitenkin mennä molempiin suuntiin. Kolesterolidenialismi on epäilemättä osaltaan vaikuttamassa statiinikritiikkiin mutta voisin myös kuvitella että nämä listassani mainitut syyt ruokkivat vastaavasti kolesterolidenialismia.

 3. Mirja kirjoitti:

  Rokottamattomathan ovat vaarallisimpia nimenomaan kaikista heikoimpia kohtaan (syöpäpotilaat, elinsiirtopotilaat, immuunisairaat, vauvat)
  …………………………………………………….
  Heikkojen pitää ottaa rokotus,jos pelkäävät tartuntoja? Eikö se tullut jo tuosta esiin? Vai tarkoitatko, että heikot voivat jopa kuolla rokotuksiin?

  Statiinien kanssa sama juttu. Ottakoon suomalaiset statiininsa lihaskivuista ja vakavimmistakin vaivoista huolimatta,jos pelkäävät “korkeaa kolesterolia”. Antaisitte nyt jo statiinidenialistien olla rauhassa, vai pelkäättekö kolesterolitaudin leviävän laajemmalla?

  1. Mirja tarkoittanee (saa korjata, jos olen väärässä 🙂 ) sitä, että kyseiset riskiryhmäläiset eivät välttämättä voi ottaa rokotetta suuremman haittariskin vuoksi tai siitä ei ole heille hyötyä. Sen sijaan ympäröivä laumaimmuniteetti suojelee myös heitä, mikäli on riittävän kattava.

   Vääränlaisen statiinikritiikin haitta on siinä että myös ne, jotka lääkityksestä selkeästi hyötyisivät, voivat jättää lääkityksen kesken.

   1. Pauli kirjoitti:

    ….kyseiset riskiryhmäläiset eivät välttämättä voi ottaa rokotetta suuremman haittariskin vuoksi tai siitä ei ole heille hyötyä.
    ………………………………………
    Tämähän oli ihan kummallinen lause? Suuri haittariski ja ei hyötyä?
    ………………………………………….
    Pauli kirjoitti:

    Vääränlaisen statiinikritiikin haitta on siinä että myös ne, jotka lääkityksestä selkeästi hyötyisivät, voivat jättää lääkityksen kesken.
    ………………………………………………
    Tiedän aika monta yksittäistapausta itseni mukaan lukien,joille statiineista ei ollut mitään hyötyä vaan vain haittaa. Riskimarkkerit ovat nyt kunnossa!

    Ovatko kolesterolidenialistit todella noin suuri vaara statiinibisnekselle? Ei luulisi…

    1. Ei se ole kummallinen lause. Esimerkiksi immuunisairauksista kärsivät ihmiset eivät välttämättä muodosta rokotteista haluttua vastetta. Heillä hyötyjen ja haittojen suhde on tällöin selkeämmin kallellaan haittojen puolelle.

     Kolesterolidenialismin haitoista tehdään tutkimusta myös Suomessa. Odotan mielenkiinnolla tuloksia. Sitä odotellessa luotan tutkimuksiin statiinilääkityksen lopettamisesta ja sen vaikutuksista (esim. yllä siteeraamani tanskalaistutkimus). Jos keskeyttäminen tehdään siten että sama alennus LDL-kolesterolissa saadaan aikaan elintavoilla, haitta jää todennäköisesti minimiin. Se on tietysti aivan ookoo. Toistaiseksi kuitenkin näyttää vahvemmin siltä että näin ei käy sillä isommissa aineistoissa sv-riski nousee lopettamisen jälkeen.

     1. Ja vielä yleisenä huomiona, hyvä Christian muistuttaisin tästä mitä kirjoitin sinulle jo aiemmin:

      “Pyydänkin sinua nyt lukemaan blogini kommentointiohjeet ja korjaamaan argumentointiasi edes vähän sen suuntaan. Jos siis olet kanssani jostain asiasta eri mieltä, muotoile siitä nk. ‘teräsnukke’-argumentti jotta nähdään oletko ymmärtänyt minut oikein. Toisaalta voisit myös huomioida ne seikat mistä olemme samaa mieltä. Olisi myös mukava kuulla sinun oppineen kirjoituksistani jotain – sillä tavoin tiedän että oikeasti luet niitä etkä vain ilmesty kommenttiosioon heittelemään samoja aiheita kerta toisensa jälkeen. Jos et ole oppinut mitään, kerro miksi.”

      Näyttää nyt siltä että viihdyt kommenttiosioni ilona säännöllisesti. Kiitän siitä, sillä pieni haastaminen ja sparrailu pitää mielen virkeänä 🙂 Jotta tämä kuitenkin pysyisi edes jollain tavalla rakentavana, pyydän sinua nostamaan argumentointisi tasoa. Tällä hetkellä näyttää että vetoat mm. henkilökohtaisiin anekdootteihin ja yksittäistapauksiin. Ne eivät valitettavasti vakuuta minua eivätkä palvele tämän kommenttiosaston tarkoitusta, mikä on siis toimia kaikille lukijoille varsinaisen tekstin opettavaisena jatkeena.

      Toivoisin siis että etsit kirjoituksestani myös jotain hyvää tai jos sitä ei ole, perustele kattavasti miksi kaikki menee pieleen. Yksityiskohdista ja rönsyistä vääntäminen haaskaa vain kaikkien aikaa.

 4. Kyllä antibioottien vastustustakin on. Jo noin 25 vuotta sitten E. Juhani Tenhunen suositteli antibioottien tilalle peräsuolihuuhteluita vehnänorasmehulla. Ei, tämä ei ole vitsi vaikka se naurattaa veläkin.

  1. Enpä ole tätä kuullut! 😀 Tosin, tämä ilmiö ei tule täytenä yllätyksenä sillä on edelleen olemassa ihmisiä jotka eivät usko mikrobien aiheuttavan tartuntatauteja. Heidän voisi olettaa myös olevan antibioottikielteisiä. Jätin tämän kuitenkin varsinaisesta tekstistä mainitsematta sillä kyseessä on nähdäkseni sen verran marginaalinen joukko 🙂

 5. Kiitos Pauli jälleen hyvästä kirjoituksesta.

  Statiinihysteria on ilmeisesti saanut jo tutkijat huolestumaan ilmiön vaikutuksista niihin, jotka statiineja tarvitsevat mutta pelottelun vuoksi jättävät ottamatta.

  Tuorein julkaisu arvovaltaisessa Lancet-lehdessä on peräti 30 sivun mittainen kooste kaikesta mitä tutkittu tieto statiineista tietää. Se loyttyy: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27616593

  1. Tuo on kyllä aika massiivinen paketti! Ikävä kyllä ei vakuuta pahimpia änkyröitä, sillä he vain katsovat sidonnaisuuksia ja jättävät varsinaiset argumentit ja todisteet niiden takana täysin huomiotta. Ikään kuin ihmisillä ei koskaan olisi muita sidonnaisuuksia kuin taloudelliset. Itse kirjoittelin aiheesta tässä.

 6. Miksi kolesterolilääkkeitä ei käytetä detox-tarkoituksessa? Vanhat kelatoivat kolesterolilääkkeet ovat ainakin USAssa käytössä hometoksiinimyrkytyksestä kärsivien potilaiden hoidossa. Kolestyramiinin ainoa ‘sivuvaikutus’ lienee näissä tapauksissa kolesterolin lievä lasku. Ainoa tietämäni toimiva detox-hoito. Hupsuinta asiassa on se, että lääkärit ovat hyvin haluttomia kirjoittamaan tätä reseptilääkettä.

  1. Hei Minni,

   Kiitoksia tiedosta! En tiennytkään että kolestyramiinia voisi käyttää myös tuohon tarkoitukseen. Farmakologisessa mielessä se ei kuitenkaan ole ihan ongelmaton lääke ja haittoja todella on sen verran ettei sitä käytetä kovin mielellään edes kolesterolin alentamiseen. Kyseessähän on sappihappoja sitova lääke, mikä voi aiheuttaa ikäviä vatsaoireita kuten kipua ja rasvaripulia. Lisäksi se voi heikentää monien ravinteiden (erityisesti rasvaliukoiset vitamiinit, A, D, E, K) ja toisten lääkkeiden imeytymistä. Kannattaa siis jättää tilanteisiin, missä hyödyt ovat selkeästi näitä haittoja suuremmat, kuten erittäin vaikeat perinnölliset kolesteroliaineenvaihdunnan sairaudet ja tietysti tuo mainitsemasi homemyrkytyshoito (en tiedä, minkä verran Suomessa käytössä). Ihan mihin tahansa “detoxiin” en lähtisi suosittelemaan..

 7. Kirjoitus taisi koskea enemmän noita HC-vastustajia kuin tavallista kansaa? Ainakin itse tunnun törmäävän noihin antibioottien vastustajiin (=kriittisesti suhtautuviin) usein, myös lääkäreistä näitä tuntuu löytyvän runsaasti, ja rokotusten vastustajiin (=kriittisesti suhtautuviin) äärimmäisen harvoin.

  Verenpainelääkkeiden vastustajia, suhteessa kolesterolilääkkeiden vastustajiin, löytyy vähän jo tietysti senkin takia kun harva tuntuu kiistävän korkean verenpaineen ja sv-tautien yhteyttä.

  Joka tapauksessa, hyödyn ja haitan suhdehan se ratkaisee kannattaako lääkettä/rokotusta ottaa. Joku todennäköisesti kuolee tai vammautuu siitä sairaudesta/vaivasta minkä lääkkeestä joku toinen kuolee tai vammautuu.

  1. Antibioottien “vastustus” lääkärikunnassa voisi liittyä enemmänkin siihen että niiden käyttöä pyritään järkevöittämään? Tarkoituksena vähentää antibioottiresistenttien bakteerikantojen muodostuminen/leviäminen. Tämä on nähdäkseni varsin perusteltu näkemys ja kuten arvelitkin, kirjoitus käsittelee enemmänkin sellaisia todellisia änkyröitä jotka eivät esimerkiksi usko että bakteerit aiheuttavat sairauksia. Pahimmassa tapauksessa eivät usko että bakteereita on edes olemassa (kyllä, tällaisia ihmisiä on).

   Olet oikeassa myös siinä, että harvempi kiistää kohonneen verenpaineen ja sv-taudin yhteyden, kuin esim kolesterolin. Tämä on sinänsä hassua, sillä argumentit ovat kutakuinkin samat. Kolesteroli (tai verenpaine) on luonnollista, elämälle välttämätöntä, lääkebisnes, jne.

   Hyöty-/haittasuhde ratkaiseen viimekädessä aina 🙂

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.